lkfs.dk - ikke logget indDu skal være bruger og logget ind for at se indholdet af denne side.

Vilkår og betingelser for brug af lkfs.dk

Ved bruge af dette websted, anses du for at have læst og accepteret følgende vilkår og betingelser

Scroll ned her for at læse mere...

Følgende terminologi gælder disse Vilkår og betingelser eller alle aftaler tilhørende lkfs.dk

"Bruger", "Du" og "Din" refererer til dig, den person som har adgang til denne hjemmeside og acceptere lkfs.dk's vilkår og betingelser.
"Os selv", "vi", "vore" og "os", refererer til lkfs.dk.
Enhver brug af ovennævnte terminologi eller andre ord i ental, flertal, kapitalisering og/eller han/hun eller er udskiftelige med ovenstående er derfor en henvisning til samme.

Kort om indhold af disse vilkår og betingelser

Bemærk at der her er tale om en uofficiel hjemmeside, som ikke er lavet/leveret af DSB.
Den er udelukkende et privat anliggende, tiltænkt som hjælpemiddel og opslagsværk for Lokomotivførerene i DSB S-tog.
Anvendelse af sidens informationer sker for brugeres eget ansvar og egen risiko.
Siden, links, indhold og diverse dokumenter vedligeholdes i det omfang det er muligt.
Adgang og sidens indhold må ikke videregives til andre end ansatte i DSB.
Jeg kan ikke garantere, at informationerne på Inter-/intranettet til enhver tid er ajourførte,
det kan derfor ikke udelukkes at der måtte opstå fejl og at siden måtte vise noget fejlagtigt.
Siden og dens indhold kan næppe bruges som bevis i tilfælde af uenighed om ens ansættelsesforhold.
Såfremt du skal bruge konkrete oplysninger, anbefaler jeg, at du søger rådgivning eller informationen rette sted i koncernen.
Udvidet adgang til informationer, funktioner og dokumenter gives kun til lokomotivførerne i DSB S-Tog og bedes behandlet med respekt.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Vi er forpligtet til at beskytte dit privatliv.
Autoriserede personer på lkfs.dk med behov for tilgang til personlige data, kan bruge enhver information indsamlet fra individuelle brugere.
Vi gennemgår konstant vores systemer og data for at sikre den bedst mulige sikkerhed for vores brugere.

Fortrolighed

Brugerkartoteket betragtes som fortrolige, og vil derfor ikke videregives til tredjemand.
Vi vil ikke sælge, dele eller udleje dine personlige oplysninger til nogen tredjepart eller bruge din e-mail-adresse til uønsket post.
Alle e-mails sendt fra lkfs.dk vil kun være i forbindelse med levering af de aftalte ydelser.

Disclaimer

Undtagelser og begrænsninger
Oplysningerne på denne hjemmeside stilles til rådighed på "WYSIWYG" basis, samt:
Alle repræsentationer og garantier vedrørende denne hjemmeside og dens indhold, eventuelle unøjagtigheder eller udeladelser på denne hjemmeside.
Udelukker alt ansvar for skader som følge af eller i forbindelse med din brug af denne hjemmeside. Dette omfatter, uden begrænsning, direkte tab,
skader forårsaget på din computer/tablet/smartphone, software, systemer og programmer og data derpå eller andre direkte eller indirekte, følgeskader og hændelige skader.

Opsigelse af aftaler

Både brugeren og os selv har til enhver tid ret til at opsige enhver aftale uanset årsag, herunder afslutningen af tjenester, der er allerede er i gang.

Tilgængelighed

Medmindre andet er angivet, er de tjenester på denne hjemmeside kun tilgængelige for den enkelte bruger,
du alene er ansvarlig for at vurdere relevansen af enhver brug af funktionerne og dokumenterne lagt til rådighed via denne hjemmeside.
Distribution af enhver del af denne hjemmeside eller dens indhold er forbudt, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra lkfs.dk.
lkfs.dk garanterer ikke, at tjenester fra denne hjemmeside vil være uafbrudt, rettidig eller fejlfri, selv om det er forsøgt efter bedste evne.
Ved at bruge denne service, friholde du derved lkfs.dk for ethvert tab eller skade, uanset på hvilken måde, uanset årsag.

Logfiler

Vi benytter os af muligheden for at bruge logfiler til at analysere tendenser, administrere webstedet,
logge brugerens brug af siden og samle brede demografiske oplysninger til samlet brug for optimering af brugeroplevelsen på siden.
Logfilerne er ikke knyttet til personligt identificerbare oplysninger.
Vores webservere vil have mulighed for automatisk at logge standard adgang oplysninger, herunder:
Brugsmønstre, browsertype, besøgstider, URL anmodninger og henvisninger.
Disse oplysninger er ikke delt med tredjepart, og bruges kun af lkfs.dk på en need-to-know basis.
Enhver individuelt identificerbare oplysninger vedrørende disse data vil aldrig blive brugt på nogen måde anderledes end angivet ovenfor.

Cookies

Ligesom de fleste interaktive hjemmesider bruger lkfs.dk's også cookies til at sætte os i stand til at hente brugeroplysninger om hvert besøg.
Cookies bruges af vores hjemmeside for at muliggøre funktionaliteten og brugervenligheden.

Links til denne hjemmeside

Du må ikke oprette et link til en side på denne hjemmeside uden vores forudgående skriftlige samtykke.
Hvis du opretter et link til en side på dette websted, gør du det på egen risiko.
De undtagelser og begrænsninger, der er anført ovenfor, vil gælde for din brug af denne hjemmeside ved at linke til det.

Links fra dette hjemmeside

Vi overvåger eller gennemgår ikke indholdet af anden parts hjemmesider, der linkes til fra denne hjemmeside.
Meningstilkendegivelser eller materiale, der vises på disse websteder er ikke nødvendigvis delt eller godkendt af os,
og lkfs.dk bør ikke betragtes som udgiveren af sådanne udtalelser eller materiale.
Vær opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for privatliv eller indholdet, af disse websteder.
Vi opfordrer vores brugere til at være opmærksomme, når de forlader vores hjemmeside for at læse private oplysninger på disse websteder.
Du bør evaluere sikkerheden og pålideligheden af enhver anden hjemmeside linket til fra denne hjemmeside, inden du videregiver personlige oplysninger til dem.
lkfs.dk vil ikke acceptere noget ansvar for tab eller skade, uanset på hvilken måde, uanset årsagen,
som følge af din videregivelse af personlige oplysninger til tredjemand.

Ophavsret

Ophavsret og andre relevante ejer rettigheder findes på al tekst vedrørende lkfs.dk's tjenester, og det fulde indhold af denne hjemmeside.
De funktionsnavne og særlige tjenester på lkfs.dk samt logo og anden billedmateriale må ikke bruges uden særlig tilladelse.

Kommunikation

Vi har flere forskellige e-mail-adresser til forskellige forespørgsler.
Disse, og andre kontaktoplysninger, kan findes på vores 'Kontakt os' link på vores hjemmeside

Force Majeure

Ingen af parterne er erstatningspligtige over for hinanden for manglende udførelse af nogen forpligtelse i henhold til enhver aftale,
som skyldes en hændelse uden for kontrol af en sådan art,
herunder men ikke begrænset til enhver "Act of Gud", terrorisme, krig, politisk oprør, oprør generelt, optøjer, borgerlige uroligheder,
handling af civile eller militære myndighed, orkan, jordskælv, oversvømmelse eller andre naturlige eller menneskeskabte eventualitet uden for vores kontrol,
hvilket medfører opsigelsen af en indgået aftale eller noget man som med rimelighed ikke kunne have forudset.
Enhver part berørt af en sådan hændelse, skal straks underrette den anden part om det med det samme,
og skal bruge alle rimelige bestræbelser på at overholde vilkårene og betingelserne i denne aftale.

Arbejdsrelaterede oplysninger:

Ved at logge ind på denne hjemmeside giver du dit samtykke til at LKFS.dk må visse arbejdsrelaterede oplysninger, bl.a. navn, arbejds email, arbejds telefon, valgt tur, kommende tjenester, samt mange andre informationer indsamlet fra DSB, til siden andre brugere.

Generelt

Ved at gå ind på denne hjemmeside og bruge vores tjenester/informationer giver du samtidig dit samtykke til disse vilkår og betingelser,
Disse vilkår og betingelser, må ikke ændres, modificeres eller suppleres uden skriftlig tilladelse fra lkfs.dk.

Meddelelse om ændringer

lkfs.dk forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser fra tid til anden, efter forgodtbefindende.
Din fortsatte brug af hjemmesiden vil tilkendegive din accept af eventuelle justeringer af disse vilkår.
Hvis der er nogen ændringer i vores Beskyttelse af personlige oplysninger og fortrolighed,
vil vi meddele, at der er foretaget disse ændringer på vores hjemmeside.
Eventuelle ændringer foretaget i disse betingelser vil blive lagt ud på vores hjemmeside 30 dage før disse ændringer træder i kræft.
Du rådes derfor til at genlæse denne erklæring på en regelmæssig basis.

Sidst fortaget ændring er 19-02-2015

Disse vilkår og betingelser er en aftale mellem Kunden og lkfs.dk.
Dine lovfæstede forbrugerrettigheder påvirkes ikke.

© lkfs.dk 2014 All Rights Reserved
Luk

Opret/Glemt login

Det brugernavn du bruger til at logge ind på en DSB PC.
Det er normalt det første bogstav i dit fornavn + dit efternavn. Fx. Hans Hansen = hhansen.


Det tre cifrede id-nummer der bruges ved tilmelding i toget. (Ikke medarbejder-id)

Wooz går amok